A Silent Epidemic – Athens Fine Arts School

Category

group exhibition, curated by A. Antonopoulos, November 2021, N. Kessanlis Hall, School of Fine Arts, Athens

https://www.lifo.gr/thegoodlifo/ygeia-eueksia/hronia-nefriki-nosos-mia-siopiri-epidimia